Gym tại gia

Gym tại gia

Gym tại gia

Gym tại gia

Gym tại gia
Gym tại gia

Tin Tức

Nhóm cơ lưng ( cơ lưng dưới)

Nhóm cơ lưng ( cơ lưng dưới)

17-10-2016 02:03:12 PM -

Barbell Deadlift – Tập lưng dưới với tạ đòn Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập...

Nhóm cơ lưng ( cơ lưng dưới)

Nhóm cơ lưng ( cơ lưng dưới)

17-10-2016 02:01:22 PM -

Tập cơ lưng dưới trên ghế dốc - Hyperextension Bench Xem hướng dẫn chi tiết về...

Hotline: 0932 758 738
  • sky 0932 758 738
    0932 758 738


    Mail: 123phamtam@gmail.com